Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
164/2022
4 000,00 € Neuvedené Neuvedené
25. Apríl 2022
ZMLUVA č. 164/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022
164/2022
4 000,00 € Trnavská arcidiecézna CHARITA Mesto Sereď
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
335/2023
4 000,00 € Mesto Sereď Slovenský zväz zdravotne postihnutých - základná organizácia
20. Marec 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na podporu rozvoja mesta a životného prostredia na rok 2024.
317/2024
4 000,00 € OZ Kaštieľ Sereď Mesto Sereď
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
126/2024
4 000,00 € Mesto Sereď Slovenský zväz zdravotne postihnutých - základná organizácia
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
316/2023
3 950,00 € Mesto Sereď NIKOLKA o.z.
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
368/2023
3 819,00 € Športový klub futbalu Mesto Sereď
14. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu č.18, Komenského 4747/41A, Sereď
399/2022
3 715,20 € Mesto Sereď Vladimír Gavalec
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
389/2023
3 711,00 € Tenisový klub Sereď Mesto Sereď
16. Jún 2023
nájom predajnej plochy
690/2023
3 700,00 € Mesto Sereď Kolotoče Šiatinský s. r. o.
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
292/2024
3 675,00 € Cyklistický klub AB Mesto Sereď
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1238/2023
3 662,05 € Služby pre seniorov, n.o. Mesto Sereď
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
359/2023
3 644,00 € Life is Perfect - život je perfektný Mesto Sereď
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí finačného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1251/2023
3 628,04 € Senior Care Galanta n.o. Mesto Sereď
11. Jún 2024
nájom trhového miesta SHJ 2024
515/2024
3 600,00 € Mesto Sereď Marián Majerník
27. December 2023
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
1360/2023
3 596,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Sereď
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
387/2023
3 556,00 € ŠK Cyklo-Tour Sereď Mesto Sereď
18. Júl 2023
Kúpna zmluva - projekt: Rozšírenie MŠ D.Štúra v Seredi
893/2023
3 512,40 € Gastro Vrábeľ Mesto Sereď
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
336/2023
3 500,00 € Mestská poliklinika SEREĎ, s.r.o Neuvedené
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
306/2024
3 500,00 € Mestská poliklinika SEREĎ, s.r.o Neuvedené