Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
153/2024
4 984,80 € BEMAX s.r.o. Mesto Sereď
18. Október 2022
Dohoda o odbere elektrickej energie a spôsobe jej úhrady
1026/2022
4 974,69 € Mesto Sereď IZONOBA SK, s.r.o.
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
362/2023
4 929,00 € Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Mesto Sereď
19. Október 2022
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb
975/2022
4 920,00 € LUCA Partner, s.r.o. Mesto Sereď
16. November 2023
Zmluva o vytvorení webových stránok
620/2023
4 920,00 € Galileo Corporation s.r.o. Mesto Sereď
31. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi
1068/2022
4 800,00 € Mesto Sereď Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán
30. November 2023
Dodatok - verejné elektronické komunikačné služby
1285/2023
4 779,84 € SWAN, a. s. Mesto Sereď
15. Február 2023
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie servisu a údržby vodných prvkov
175/2023
4 657,20 € BEMAX s.r.o. Mesto Sereď
6. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
635/2022
4 500,75 € Terézia Miháliková Mesto Sereď
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
358/2023
4 471,00 € Občianske združenie KC PRIESTOR Mesto Sereď
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
315/2023
4 450,00 € Mesto Sereď Trnavská arcidiecézna CHARITA
16. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
636/2022
4 434,31 € Lenka Domčeková Mesto Sereď
14. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu č.16, Čepeňská 4305/122, Sereď
402/2022
4 389,12 € Mesto Sereď Anna Jakubová
7. Marec 2024
Deratizácia, dezincekcia a dezinfekcia v r. 2024
193/2024
4 327,95 € P&D Group Services, s.r.o. Mesto Sereď
29. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu na 2.polrok 2023
831/2023
4 281,00 € ŠK Cyklo-Tour Sereď Mesto Sereď
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
289/2024
4 238,00 € ŠK Cyklo-Tour Sereď Mesto Sereď
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
307/2024
4 200,00 € Mesto Sereď Trnavská arcidiecézna CHARITA
14. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č.223/2022
1281/2022
4 138,00 € Občianske združenie KC PRIESTOR Mesto Sereď
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
297/2023
4 050,00 € Mesto Sereď Občianske združenie pri Detskom domove v Seredi
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 - Life is Perfect
341/2024
4 029,00 € Mesto Sereď Life is Perfect - život je perfektný