Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď č. 1291/2023
192/2024
7 407,60 € Mesto Sereď ZŠ J. Fándlyho Sereď
27. Január 2023
Kúpna zmluva
38/2023
7 200,00 € Oldtimer - Muzeum Sereď Mesto Sereď
30. Jún 2022
Kúpna zmluva
796/2022
6 524,00 € Emil Karas Mesto Sereď
13. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 219/2022
1245/2022
6 306,00 € OZ GOEL Mesto Sereď
2. Február 2023
Zmluva o dielo
178/2023
6 000,00 € Slovenská spoločnosť pre kvalitu Mesto Sereď
14. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu č.12, Čepeňská 4305/123, Sereď
403/2022
5 809,68 € Mesto Sereď Marek Sokol
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
388/2023
5 778,00 € "Hong Ryong" Taekwon-do klub Mesto Sereď
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na 2.polrok 2023
823/2023
5 600,00 € "Hong Ryong" Taekwon-do klub Mesto Sereď
5. Máj 2022
Technický dozor pre projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi
497/2022
5 500,00 € ppo services s.r.o. Mesto Sereď
9. Jún 2022
Užívanie pozemku počas Seredského hodového jarmoku
673/2022
5 500,00 € Mesto Sereď Neuvedené
20. Marec 2023
Kúpna zmluva
352/2023
5 460,00 € HUBERT J.E., s.r.o. Mesto Sereď
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 - KC Priestor
338/2024
5 436,00 € Mesto Sereď Občianske združenie KC PRIESTOR
13. Február 2023
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác.
174/2023
5 301,84 € JOSPA s.r.o. Mesto Sereď
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 - Komunita Eden
340/2024
5 271,00 € Mesto Sereď Komunita Eden
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1061/2023
5 160,00 € LUCA Partner, s.r.o. Mesto Sereď
24. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve 226/2022
1158/2022
5 131,00 € Life is Perfect - život je perfektný Mesto Sereď
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu na 2.polrok 2023
836/2023
5 100,00 € Tenisový klub Sereď Mesto Sereď
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
296/2023
5 050,00 € Mesto Sereď Združenie STORM pri UKF Nitra
5. Máj 2022
Technický dozor pre projekt - Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi
498/2022
5 000,00 € ppo services s.r.o. Mesto Sereď
26. Marec 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na podporu rozvoja mesta a životného prostredia na rok 2024
343/2024
5 000,00 € OZ Prúdy Sereď Mesto Sereď