Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: „Dodanie a montáž oblúkovej parkovej lavičky“, s parametrami uvedenými v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer), vrátane dopravy.
1074/2022
11 528,51 € mmcité2 s.r.o. Mesto Sereď
21. Júl 2022
Hodnota stavebných úprav a prác súvisiacich s rekonštrukciou chodníka, komunikácie vo vlastníctve mesta a vybudovaním štyroch parkovacích miest
822/2022
11 400,00 € Hrachostav s.r.o. Mesto Sereď
4. December 2023
Havarijné odizolovanie a podbetónovanie základov na šatniach v mestskom amfiteátri v Seredi
1265/2023
11 326,47 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby
1398/2023
10 320,00 € Energotel, a.s. Mesto Sereď
20. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
433/2022
10 200,00 € Euro Dotácie a.s. Mesto Sereď
22. November 2023
Dodanie herných prvkov detského ihriska
1223/2023
10 068,00 € L-DEN Slovakia, spol. s r. o. Mesto Sereď
23. Máj 2023
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie čistiacich a upratovacích služieb na území mesta Sereď
586/2023
10 000,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Mesto Sereď
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2024/441
409/2024
10 000,00 € Ministerstvo financií SR Mesto Sereď
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 - Slovenský skauting 82.zbor Polaris Sered
339/2024
9 514,00 € Mesto Sereď Slovenský skauting 82.zbor Polaris
28. December 2023
Čistiace práce - turistická cyklotrasa, Malý park, pieskoviská a dopadové plochy DI
1400/2023
9 500,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Mesto Sereď
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služby/čistiace práce
1375/2023
9 500,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Mesto Sereď
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na 2.polrok 2023
822/2023
9 400,00 € ŠK ICE PLAYER´S Sereď Mesto Sereď
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
367/2023
9 370,00 € Slovenský skauting 82.zbor Polaris Mesto Sereď
22. Február 2024
Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č.11/2024
168/2024
8 900,00 € ZATRIX, s.r.o. Mesto Sereď
18. Júl 2023
Kúpna zmluva - projekt: Rozšírenie MŠ D.Štúra v Seredi
888/2023
8 577,60 € Gastro Vrábeľ Mesto Sereď
23. Október 2023
Kúpna zmluva
1108/2023
8 481,00 € Ján Chlebík Mesto Sereď
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
288/2024
8 163,00 € "Hong Ryong" Taekwon-do klub Mesto Sereď
30. November 2023
Protokol o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ J.Fándlyho Sereď
1291/2023
7 803,60 € Mesto Sereď Základná škola J. Fándlyho
17. Október 2022
Kúpna zmluva
1035/2022
7 476,00 € Zuzana Golejová Mesto Sereď
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
291/2024
7 431,00 € Tenisový klub Sereď Mesto Sereď