Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Vyhotovenie dvoch uzamykacích stojísk na smerné nádoby na ul. Nám. Slobody.
1126/2022
19 804,75 € Zámočníctvo Kulich s.r.o Mesto Sereď
2. December 2022
Zriadenie nového a obnovenie pôvodného zvislého dopravného značenia podľa verejného obstarávania s názvom: "Zvislé dopravné značenie a zariadenie (ZDZ) 2023"
1220/2022
18 291,30 € Dopravná signalizácia SW a.s. Mesto Sereď
28. December 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorových vozidiel, ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Mesto Sereď a organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027
1362/2023
18 165,60 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Sereď
3. November 2022
Nádoby na odpad
1124/2022
17 582,00 € ALINEA s.r.o. Mesto Sereď
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
238/2023
16 744,00 € TJ Slávia Sereď Mesto Sereď
12. Október 2023
Závlahové práce na ulici D. Štúra v Seredi
1111/2023
16 638,13 € KŠ s.r.o. Mesto Sereď
24. November 2022
Zriadenie nového a obnovenie pôvodného dopravného značenia podľa verejného obstarávania s názvom: "Zvislé dopravné značenie a zariadenie (ZDZ) 2022"
1180/2022
16 487,12 € Dopravná signalizácia SW a.s. Mesto Sereď
21. Júl 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
886/2023
15 000,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
22. Marec 2024
Vykonávanie opráv a údržby objektov mesta Sereď a elektrozariadení umiestnených na verejných priestranstvách v meste Sereď, s výnimkou elektrických opráv na verejnom osvetlení.
301/2024
15 000,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
28. November 2023
Oprava informačno-navigačného systému mesta Sereď - II. etapa
1272/2023
14 946,66 € FOREKO, s.r.o. Mesto Sereď
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
287/2024
14 563,00 € ŠK ICE PLAYER´S Sereď Mesto Sereď
1. August 2023
Dodanie používaného úžitkového motorového vozidla s vyklápacou korbou
918/2023
14 040,00 € TSM SLOVAKIA s.r.o. Mesto Sereď
9. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 332/2022
1269/2022
13 963,00 € ŠK ICE PLAYER´S Sereď Mesto Sereď
24. November 2022
Zriadenie nového a obnovenie pôvodného dopravného značenia podľa verejného obstarávania s názvom: "Vodorovné dopravné značenie (VDZ) 2022"
1179/2022
13 364,88 € HIT Slovensko, s.r.o. Mesto Sereď
30. Október 2023
Kúpna zmluva
1110/2023
11 880,00 € Rafael Papp Mesto Sereď
28. Marec 2024
Zmluva na zber a zhodnotenie nebezpečných odpadov zo ZD
366/2024
11 880,00 € FCC Trnava s r. o. Mesto Sereď
20. Júl 2023
Oprava informačno-navigačného systému mesta Sereď
887/2023
11 829,60 € FOREKO, s.r.o. Mesto Sereď
7. November 2023
Kúpna zmluva
1141/2023
11 672,04 € ARBOEKO, s.r.o. Mesto Sereď
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
239/2023
11 606,00 € ŠK ICE PLAYER´S Sereď Mesto Sereď
9. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 193/2022
1270/2022
11 600,00 € "Hong Ryong" Taekwon-do klub Mesto Sereď