Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1071/2023
30 941,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
610/2023
30 000,00 € Mesto Sereď Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
7. November 2023
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa jednorazové naloženie, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie drobného stavebného odpadu z domácností a stavebného odpadu z údržby komunikácií v meste Sereď dočasne uloženého v areá...
1137/2023
28 800,00 € Hrachostav s.r.o. Mesto Sereď
24. Jún 2022
Obnova neskororenesančného portálu národnej kultúrnej pamiatkykaštieľa v Seredi, podľa verejného obstarávania s názvom: „OBNOVA NESKORORENESANČNÉHO PORTÁLU NKP KAŠTIEĽA V SEREDI.
726/2022
28 308,22 € Šmigrovský spol.s.r.o. Mesto Sereď
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202215405_Z
1302/2022
28 298,68 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Sereď
12. Október 2023
Rekonštrukcia povrchu ihriska na ulici D. Štúra v Seredi
1117/2023
27 530,76 € KŠ s.r.o. Mesto Sereď
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
282/2024
26 188,00 € Hádzanársky klub Slavia Sereď Mesto Sereď
22. December 2023
Elektronické stravné karty
1386/2023
25 844,07 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Sereď
9. November 2022
Zmluva o spolupráci
1702/2021
25 000,00 € SAMSUNG Galanta, občianske združenie Mesto Sereď
29. November 2023
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa jednorazové naloženie, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Sereď.
1267/2023
25 000,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
16. Január 2024
Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť opravu pôvodného zvislého dopravného značenia a osadenie nového zvislého dopravného značenia v zmysle zákazky s názvom: Zvislé dopravné značenie a zariadenie (ZDZ) 2024.
11/2024
23 663,40 € Dopravná signalizácia SW a.s. Mesto Sereď
5. Apríl 2024
Traktorová kosačka
190/2024
23 322,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Sereď
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
820/2023
22 563,00 € TJ Slávia Sereď Mesto Sereď
18. Júl 2023
Kúpna zmluva - projekt: Rozšírenie MŠ D.Štúra v Seredi
889/2023
21 759,60 € Gastro Vrábeľ Mesto Sereď
18. Júl 2023
Kúpna zmluva - projekt: Rozšírenie MŠ D.Štúra v Seredi
891/2023
20 545,44 € MONASTER s.r.o. Mesto Sereď
16. Január 2024
Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť opravu pôvodného vodorovného dopravného značenia a osadenie nového vodorovného dopravného značenia v zmysle zákazky s názvom: Vodorovné dopravné značenie (VDZ) 2024.
10/2024
20 489,28 € HIT Slovensko, s.r.o. Mesto Sereď
2. December 2022
Zriadenie nového a obnovenie pôvodného vodorovného dopravného značenia podľa verejného obstarávania s názvom: "Vodorovné dopravné značenie (VDZ) 2023"
1221/2022
20 130,00 € HIT Slovensko, s.r.o. Mesto Sereď
18. Október 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
1041/2022
20 000,00 € Privéefina Mesto Sereď
5. Máj 2023
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie opráv a údržby zariadení detských ihrísk, športovísk, drobnej architektúry a poskytovanie drobných opráv na tomto majetku mesta Sereď
547/2023
20 000,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
20. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
Rámcová zmluva
20 000,00 € Správa majetku Sereď, s.r.o. Mesto Sereď