Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení č. 1248/2022
1354/2023
62 512,62 € Mesto Sereď Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
276/2024
61 961,00 € Športový klub futbalu Mesto Sereď
20. December 2022
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie údržby verejnej zelene v meste Sereď.
1258/2022
59 760,00 € Lumberjack s.r.o. Mesto Sereď
26. Jún 2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi - Zateplenie strešného plášťa
715/2023
58 770,91 € NH70, s.r.o Mesto Sereď
25. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 38/2022
1027/2022
57 881,34 € Mesto Sereď Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
9. November 2022
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie údržby verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve mesta Sereď
1109/2022
57 290,40 € Lumberjack s.r.o. Mesto Sereď
14. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 123/2023
1250/2023
56 643,11 € Venimex Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
818/2023
52 904,00 € Športový klub futbalu Mesto Sereď
23. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve 192/2022
1160/2022
51 480,00 € Mesto Sereď Športový klub futbalu
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
237/2023
47 439,00 € Športový klub futbalu Mesto Sereď
21. September 2023
Zmluva o dielo - Vybudovanie prístrešku pre bicykle ZŠ J.A.Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda
1037/2023
47 346,55 € KG INVEST s.r.o. Mesto Sereď
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
285/2024
45 628,00 € Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Mesto Sereď
22. November 2023
Realizácia prvej etapy výstavby diela s názvom "Dočasná odstavná plocha ul. Železničná, Sereď p. č. 2270/1".
1258/2023
45 442,69 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na II. porok 2023
821/2023
37 988,00 € Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Mesto Sereď
6. Október 2023
Havarijná oprava strešnej krytiny na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi
1085/2023
37 916,80 € Viliam Baloník - PIKVIP Mesto Sereď
18. Október 2023
Rekonštrukcia cestnej komunikácie - Garbiarska ulica
1138/2023
35 893,49 € KIKA-STAV, s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č. 237/2023
583/2023
35 000,00 € Športový klub futbalu Mesto Sereď
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
240/2023
34 189,00 € Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Mesto Sereď
25. Október 2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia bytu č.1, Námestie slobody 30/8 v Seredi"
1080/2022
33 195,66 € Luxhaus spol.s.r.o. Mesto Sereď
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
1308/2023
31 137,60 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď