Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na druhý polrok 2022
1157/2022
97 000,00 € Športový klub futbalu Mesto Sereď
8. December 2023
Dodatok č. 1 - oprava miestnych komunikácií 2023
1317/2023
95 319,57 € LUKYSTAV s.r.o. Mesto Sereď
25. Január 2024
Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť opravu miestnych komunikácií v zmysle zákazky s názvom: Oprava miestnych komunikácií 2024
23/2024
90 138,85 € LUKYSTAV s.r.o. Mesto Sereď
8. December 2022
Uskutočnenie opravy miestnych komunikácií podľa verejného obstarávania s názvom: "Oprava MK 2022"
1253/2022
88 121,55 € LUKYSTAV s.r.o. Mesto Sereď
9. November 2022
Dodatok č.1 k Kúpna zmluva č. Z202124387_Z
1138/2022
87 000,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Sereď
9. November 2022
Zmluva o dielo - Objekt : SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia
530/2022
86 366,55 € Venimex Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
20. Október 2023
Dodatok č. 1
1139/2023
84 949,20 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
25. Január 2023
Uskutočnenie opravy miestnych komunikácií podľa podmienok verejného obstarávania s názvom "Oprava miestnych komunikácií 2023
27/2023
84 375,35 € LUKYSTAV s.r.o. Mesto Sereď
16. August 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-174
875/2022
83 807,53 € Fond na podporu športu Mesto Sereď
15. Február 2023
Dodatok č. 1
217/2023
82 368,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď
22. December 2022
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie služieb.
1152/2022
79 872,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia - Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
1307/2023
79 268,58 € Mesto Sereď Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
8. Jún 2022
Fotovoltaická elektráreň MsÚ Sereď a MsP Sereď
665/2022
79 093,20 € Venron, s.r.o. Mesto Sereď
12. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia uzatvorenej dňa 19.12. 2023 s centrálnym č. 1307/2023
125/2024
79 025,04 € Mesto Sereď Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
24. Február 2023
Poskytnutie služby - zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2023
244/2023
77 227,20 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď
1. Jún 2023
Zmluva o dielo - Objekt: SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia
123/2023
71 999,99 € Venimex Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
28. November 2023
Dodatok č. 1
1282/2023
65 437,20 € Lumberjack s.r.o. Mesto Sereď
30. November 2022
Protokol o zverení "Zariadenie a vybavenie odborných učební" ZŠ J.A.Komenského
1217/2022
64 967,89 € Mesto Sereď Základná škola J.A.Komenského
9. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. IROP-Z-302021K392-222-13
549/2022
64 591,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáce SR Mesto Sereď
29. December 2022
Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov na mdzy a prevádzku školského zariadenia
1248/2022
62 588,28 € Mesto Sereď Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza