Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Zmluva o dielo - Objekt : SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku
531/2022
205 916,11 € CS, s.r.o. Mesto Sereď
2. Máj 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M716-431-16
510/2022
195 729,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáce SR Mesto Sereď
20. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva (EČZ 1247/2022)
1355/2023
184 960,02 € Mesto Sereď Mgr. Miroslava Ormandyová, zriaďovateľka Súkromného centra ŠPPP
14. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa ( EČZ 1247/2022)
946/2023
184 736,16 € Mesto Sereď Mgr. Miroslava Ormandyová, zriaďovateľka Súkromného centra ŠPPP
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
218/2023
180 000,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
29. December 2022
Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov na mdzy a prevádzku na dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
1247/2022
177 441,00 € Mesto Sereď Mgr. Miroslava Ormandyová
30. November 2022
PROTOKOL o zverení majetku do správy ZŠ J.Fándlyho "Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi"
1218/2022
170 195,53 € Mesto Sereď Základná škola J. Fándlyho
1. Jún 2023
Zmluva o dielo - Objekt: SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok
122/2023
165 083,08 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
21. Október 2022
Zmluva o dielo - Objekt : SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok
529/2022
164 235,91 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
189/2024
164 000,00 € Mesto Sereď Správa majetku Sereď s.r.o.
30. November 2023
Protokol o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského
1290/2023
161 460,88 € Mesto Sereď ZŠ Jána Amosa Komenského Sereď
27. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluva o dielo č.115/2022
765/2022
159 510,00 € MARO, s.r.o. Mesto Sereď
14. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 122/2023
1249/2023
159 070,46 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď č. 1290/2023
191/2024
157 422,88 € Mesto Sereď ZŠ Jána Amosa Komenského Sereď
22. December 2023
Poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sereď v pravidelnej autobusovej doprave
1305/2023
156 822,59 € SAD Dunajská Streda, a.s. Mesto Sereď
25. September 2023
Zmluva o dielo - Časť 3 SO 101 Vegetačné úpravy
1012/2023
142 433,17 € GREEN project, s.r.o. Mesto Sereď
29. Jún 2022
Poskytovanie služby vo verejnom záujme a spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sereď v pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave.
702/2022
141 925,98 € SAD Dunajská Streda, a.s. Mesto Sereď
16. Jún 2022
"Obnova športového areálu pri základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi"
115/2022
139 679,22 € MARO, s.r.o. Mesto Sereď
25. September 2023
Zmluva o dielo - Časť 2. SO 201 Prvky urbánneho designu
1013/2023
114 000,00 € Crew s.r.o. Mesto Sereď
28. December 2023
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Sereď a organizácii v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Sereď na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027.
1368/2023
103 332,40 € UNIQA pojišťovna, a.s. Mesto Sereď