Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď – Tenisový areál Sereď
182/2024
896 929,46 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
9. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071BYL7-73-87
1141/2022
679 606,68 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáce SR Mesto Sereď
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - IROP-Z-302041BCR1-431-65
509/2022
642 060,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáce SR Mesto Sereď
16. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-219 - Tenisový areál Sereď
743/2024
601 127,02 € Fond na podporu športu Mesto Sereď
6. Jún 2023
Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom v meste Sereď
654/2023
577 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáce SR Mesto Sereď
3. Júl 2023
Protokol o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy MŠ D. Štúra
809/2023
550 862,92 € Mesto Sereď Materská škola
13. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku D. Štúra II v Seredi
91/2024
532 758,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sereď
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
471/2023
500 000,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
13. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BTS2
436/2022
491 002,68 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Sereď
18. Máj 2022
Dodatok č. 1
546/2022
433 438,38 € STAVOMAL SLOVAKIA Mesto Sereď
12. September 2023
Zmluva oi dielo - Časť 1. SO 301 Stavebná úprava komunikačnej siete a SO 401 Výmena vpnk. osvetlenia
1014/2023
373 687,79 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
24. November 2022
Vyhotovenie diela zákazky s názvom " Revitalizácia trhoviska Mlynárska ulica Sereď - časť SO 08 rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej cesty.
1143/2022
324 138,93 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
2. September 2022
Vyhotovenie diela zákazky s názvom "Revitalizácia trhoviska Mlynárska ulica Sereď - časť SO 08 rekonštrukcia spevnených plôch a miestnej cesty.
888/2022
304 247,46 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
24. Október 2023
Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď
1142/2023
302 335,20 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Sereď
2. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z302021I106-221-10 zo dňa 28.11.2017
56/2024
300 453,97 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sereď
25. Október 2023
Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď
1182/2023
288 747,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sereď
3. Október 2023
Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi - prvky urbánneho designu
1066/2023
254 450,40 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
21. Október 2022
Zmluva o dielo - Objekt: SO 401.1 Prvky urbánneho designu
532/2022
236 841,32 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
25. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 46/2022
1028/2022
234 222,34 € Mesto Sereď Mgr. Miroslava Ormandyová, zriaďovateľka Súkromného centra ŠPPP
4. Máj 2022
Zmluva o dielo
470/2022
229 200,00 € Skanska SK a. s. Mesto Sereď