Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.1, Školská 117/7, Sereď
1237/2022
0,00 € Mesto Sereď Vladimír Farkaš
21. December 2022
Dodatok č.1 k zmluva 200/2022
1305/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Mesto Sereď
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.201, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
1235/2022
0,00 € Mesto Sereď Anna Javorová
23. December 2022
Dodávka elektrickej energie
1263/2022
0,00 € MET Slovakia, a. s. Mesto Sereď
24. December 2022
Ochrana osobných údajov
1321/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Sereď
27. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.3, Čepeňská 4305/122, Sereď
1229/2022
0,00 € Mesto Sereď Janka Krauzová
29. December 2022
Dohoda o skončení zmluvy č.685/2021
1259/2022
0,00 € Mesto Sereď Patrik Krajčovič
29. December 2022
Dohoda o skončení zmluvy č.526/2022
1260/2022
0,00 € Mesto Sereď Ing. Lenka Kováčová
29. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.7, Komenského 4747/41A, Sereď
1303/2022
0,00 € Mesto Sereď Zdenka Krajčovičová
29. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.10, Garbiarska 51/52 v Seredi
1261/2022
0,00 € Mesto Sereď Patrik Eliaš
30. December 2022
Zmluva o združených dodávkach elektriny
1325/2022
0,00 € MET Slovakia, a. s. Mesto Sereď
4. Január 2023
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BTS2
1282/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sereď
13. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
18/2023
0,00 € Ján Himpán Mesto Sereď
13. Január 2023
Dodatok č. 1.
19/2023
0,00 € LLARIK, s.r.o. Mesto Sereď
14. Január 2023
Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa
11/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
14. Január 2023
Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa
12/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
17. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1296/2022
0,00 € Materská škola Mesto Sereď
17. Január 2023
Darovacia zmluva
142/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
23. Január 2023
Dodatok k zmluve
25/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sereď
26. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu na byt č.1, Nám. slobody 30/8, Sereď
40/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Sereď