Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Dohoda o umiestnení , rekonštukcii , obnove a predádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
1240/2022
0,00 € Slovenský hydrometeoroligický ústav Mesto Sereď
1. December 2022
Zmluva o Platobnej karte
1242/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sereď
5. December 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2022.
1223/2022
0,00 € Mesto Sereď OZ Mám rád cyklistiku
5. December 2022
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
1255/2022
0,00 € Emília Špitalská Mesto Sereď
8. December 2022
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
1215/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
8. December 2022
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
1216/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
8. December 2022
Dodatok č.4 k Zmluve č. 529/2016 o výkone správy
1243/2022
0,00 € Naša domová správa s.r.o. Mesto Sereď
14. December 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2022.
1279/2022
0,00 € Mesto Sereď Slovenský skautiing, 82.zbor Polaris Sereď
20. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.204, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
1232/2022
0,00 € Mesto Sereď Zdenka Angelmaierová
20. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.23, Čepeňská 4305/122, Sereď
1227/2022
0,00 € Mesto Sereď Veronika Ševečková
20. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.103, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
1230/2022
0,00 € Mesto Sereď Miloš Bednár
20. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.104, Dolnomajerská 4471/23B, Sereď
1231/2022
0,00 € Mesto Sereď Bohuslav Pavlík
20. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.401, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
1233/2022
0,00 € Mesto Sereď Renáta Zacharová
21. December 2022
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
1293/2022
0,00 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Mesto Sereď
21. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
1298/2022
0,00 € JUDr. Martin Hudák, advokát Mesto Sereď
21. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.4, Čepeňská 4305/122, Sereď
1228/2022
0,00 € Mesto Sereď Anna Mileová
21. December 2022
Dohoda o skončení zmluvy o nájme č.458/2013
1283/2022
0,00 € Mesto Sereď Imrich Šarközy
21. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.301, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
1236/2022
0,00 € Mesto Sereď Irena Cehláriková
21. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.17, M.R.Štefánika 1152/20, Sereď
1284/2022
0,00 € Mesto Sereď Imrich Šarközy
21. December 2022
Zmluva o nájme bytu č.201, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
1234/2022
0,00 € Mesto Sereď Štefan Rybanič