Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Zmluva o zriadení vceného bremena
1086/2022
0,00 € Marcel Kováč Mesto Sereď
27. Október 2022
Zmluva o dielo
1082/2022
0,00 € Šmigrovský spol.s.r.o. Mesto Sereď
28. Október 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1052/2022
0,00 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Mesto Sereď
7. November 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 466/2022 na hrobové miesto č. 7/-/137
1056/2022
0,00 € Ružena Holíková Mesto Sereď
7. November 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600473397
1115/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Sereď
7. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
1116/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Sereď
9. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1135/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
9. November 2022
Nájomná zmluva
1139/2022
0,00 € Svetlana Poliak Mesto Sereď
10. November 2022
Zmluva o nájme bytu č.403, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
1132/2022
0,00 € Mesto Sereď Marián Horváth
10. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 221/2022
1130/2022
0,00 € Mesto Sereď Stolnotenisový klub Mladosť
10. November 2022
Zmluva o nájme bytu č.404, Dolnomajerská 4473/23D, Sereď
1133/2022
0,00 € Mesto Sereď Kristína Balážová
10. November 2022
Zmluva o nájme bytu č.10, Čepeňská 4305/122, Sereď
1134/2022
0,00 € Mesto Sereď Tomáš Baláž
11. November 2022
Zmluva o nájme bytu č.10, Komenského 4747/41A, Sereď
1131/2022
0,00 € Mesto Sereď Ing. Vladimír Polednák
17. November 2022
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BTS2
1162/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sereď
22. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve 314/2022
1159/2022
0,00 € OZ TJ ROZKVET Mesto Sereď
23. November 2022
Zmluva o výpožičke
1187/2022
0,00 € Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda Mesto Sereď
24. November 2022
Spolupráca navrhovateľa a mesta pri zriadení a uložení pripojenia vodovodnej prípojky verejného vodovodu pre stavbu s názvom: "Administratívna budova"
1181/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Sereď
29. November 2022
Kúpna zmluva
1214/2022
0,00 € Ján Himpán Mesto Sereď
30. November 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/F/GA/0523 o poskytnutí grantu
1226/2022
0,00 € Mesto Sereď Trnavský samosprávny kraj
1. December 2022
Dohoda o umiestnení , rekonštukcii , obnove a predádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
1240/2022
0,00 € Slovenský hydrometeoroligický ústav Mesto Sereď