Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Darovacia zmluva
963/2022
0,00 € Ing. Ivan Jaček Mesto Sereď
30. September 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č.03/DV/2020
984/2022
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Sereď
3. Október 2022
Učebná zmluva
983/2022
0,00 € Zuzana Lopašovská Mesto Sereď
4. Október 2022
Dodatok č.1
996/2022
0,00 € Mgr. Denisa Dobišová Mesto Sereď
6. Október 2022
Darovacia zmluva
979/2022
0,00 € Mesto Sereď Domov dôchodcov Križovany nad Dudváhom
10. Október 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O VKLADOCH
1006/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Sereď
12. Október 2022
Nájomná zmluva
1011/2022
0,00 € Zdenka Krajčovičová Mesto Sereď
12. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č.201, Dolnomajerská 4471/23B, Sereď
991/2022
0,00 € Mesto Sereď Zuzana Dobišová
13. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č.202, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
992/2022
0,00 € Mesto Sereď Róbert Červeň
13. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č.404, Dolnomajerská 4471/23B, Sereď
994/2022
0,00 € Mesto Sereď Helena Pešková
13. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č.204, Dolnomajerská 4471/23B, Sereď
990/2022
0,00 € Mesto Sereď Martin Modrovský
14. Október 2022
Darovacia zmluva
987/2022
0,00 € Michaela Vyhlídal Dudášová Mesto Sereď
17. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č.102, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
993/2022
0,00 € Mesto Sereď Luděk Zápeca
17. Október 2022
Dodatok č.2
980/2022
0,00 € Tenisový klub Sereď Mesto Sereď
19. Október 2022
Nájom hrobového miesta č. 6/3/107
997/2022
0,00 € Andrea Kubačková Mesto Sereď
20. Október 2022
Nájomná zmluva
1038/2022
0,00 € Ing. Petra Častvanová Mesto Sereď
20. Október 2022
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KZP-PO4-SC431-2021-68/BTS2
1040/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sereď
20. Október 2022
Nájomná zmluva
1058/2022
0,00 € Miroslav Balla Mesto Sereď
21. Október 2022
Zmluva o bežnom účte
1063/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sereď
24. Október 2022
Dohoda o skončení
1075/2022
0,00 € Exprestech s.r.o. Mesto Sereď