Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvy o výpožičke uzatvorenej dňa 08.04.2021
812/2022
0,00 € Mesto Sereď Mariana Hujová
8. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvy o výpožičke uzatvorenej dňa 12.07.2021
813/2022
0,00 € Mesto Sereď Mariana Hujová
9. Júl 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke uzatvorenej dňa 27.08.2021
816/2022
0,00 € Mesto Sereď Mariana Hujová
12. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1160/2018
762/2022
0,00 € Anton Masár Mesto Sereď
12. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1661/2018 na hrobové miesto č. 3/-/197
763/2022
0,00 € Anton Masár Mesto Sereď
14. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 169/2010 na hrobové miesto č. 2/-/466 zo dňa 10.9.2010
828/2022
0,00 € Eva Javorová Mesto Sereď
15. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu č.17, Čepeňská 4305/122, Sereď
769/2022
0,00 € Mesto Sereď Silvia Pilařová
15. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu č.11, Čepeňská 4305/122, Sereď
772/2022
0,00 € Mesto Sereď Alžbeta Vargová
18. Júl 2022
Darovacia zmluva
843/2022
0,00 € Jozef Nagy Mesto Sereď
19. Júl 2022
Darovacia zmluva
840/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Sereď
20. Júl 2022
Pripojenie zariadenia na výrobu el. energie do distribučnej siete MsÚ
835/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
20. Júl 2022
Pripojenie zariadenia na výrobu el. energie do distribučnej siete MsP
836/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
21. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu č.9, Čepeňská 4305/122, Sereď
771/2022
0,00 € Mesto Sereď Katarína Šusteková
21. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu č.14, Garbiarska 51/52, Sereď
623/2022
0,00 € Mesto Sereď Marta Fašánková
21. Júl 2022
Nájomná zmluva
853/2022
0,00 € Róbert Báby Mesto Sereď
21. Júl 2022
Nájomná zmluva
854/2022
0,00 € Ján Poliak Mesto Sereď
27. Júl 2022
Darovacia zmluva
855/2022
0,00 € Mesto Sereď Marek Daniš
29. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvy č.647/2021
768/2022
0,00 € Mesto Sereď Monika Hanáková
29. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu č.404, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
852/2022
0,00 € Mesto Sereď Barbora Kondelová
29. Júl 2022
Dodatok č. 1
865/2022
0,00 € FCC Trnava s r. o. Mesto Sereď