Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Nájomná zmluva
657/2022
0,00 € Ján Galko Mesto Sereď
13. Jún 2022
Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dodávke elektriny č. 9342/2020 (ďalej len "zmluva"). Zmluvné strany sa v súlade s článkom VII. bod 2. dohodli na jej zmene a doplnení.
617/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
13. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č.19, Komenského 4747/41A, Sereď
643/2022
0,00 € Mesto Sereď Iveta Komadová
13. Jún 2022
Dohoda o skončení Zmlzvy o budúcej zmluve
705/2022
0,00 € Juraj Paška Mesto Sereď
14. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte - Cykloprístrešok ZŠ JAK a CMS
706/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sereď
14. Jún 2022
Nájomná zmluva
717/2022
0,00 € Jolana Ferencová Mesto Sereď
14. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č.9, Komenského 4747/41A, Sereď
644/2022
0,00 € Mesto Sereď Martina Hübková
16. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č.62 Cukrovarská 145/3, Sereď
640/2022
0,00 € Mesto Sereď Božena Zouharová
16. Jún 2022
DOHODA 22/05/054/48 o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o poskytnutí príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
720/2022
0,00 € Ústredie PSVR Mesto Sereď
16. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č.17, M.R.Štefánika 1152/20, Sereď
642/2022
0,00 € Mesto Sereď Anton Bartek
22. Jún 2022
Zmluva o dielo
752/2022
0,00 € ZARTIX, s.r.o. Mesto Sereď
22. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu č.11, Komenského 4747/41A, Sereď
645/2022
0,00 € Mesto Sereď Kristína Vašíčková
24. Jún 2022
Dodatok č. 4. k zmluve 563/2020
743/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
27. Jún 2022
Nájomná zmluva
774/2022
0,00 € Jozef Macho Mesto Sereď
29. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu
647/2022
0,00 € Štefan Baláž Mesto Sereď
29. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu
641/2022
0,00 € Katarína Vargová Mesto Sereď
29. Jún 2022
Dohoda o skončení zmluvy č.833/2021
646/2022
0,00 € Tomáš Račák Mesto Sereď
29. Jún 2022
Nájom predajnej plochy - užívanie pozemku počas Seredského hodového jarmoku 2022
778/2022
0,00 € Mesto Sereď AngryTuta s.r.o.
30. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
800/2022
0,00 € Špeciálna základná škola Mesto Sereď
8. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
811/2022
0,00 € Slovenská republika zast. Slovenská správa ciest Mesto Sereď