Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Finančný dar z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
424/2023
0,00 € Mesto Sereď Vzdelávacie združenie Gaudeamus
28. Marec 2023
Nájomná zmluva
449/2023
0,00 € Mäsiarstvo Feranec s.r.o. Mesto Sereď
29. Marec 2023
Nájomná zmluva
397/2023
0,00 € GODY GROUP s.r.o. Mesto Sereď
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
443/2023
0,00 € Jolana Ferencová Mesto Sereď
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
444/2023
0,00 € Oľga Špilová Mesto Sereď
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
446/2023
0,00 € Mária Jendrišáková Mesto Sereď
30. Marec 2023
Vydanie Platobnej karty
457/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sereď
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
459/2023
0,00 € Ľudmila Holienčíková Mesto Sereď
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
458/2023
0,00 € Anna Režná Mesto Sereď
5. Apríl 2023
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
402/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
5. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 1284/2022
442/2023
0,00 € Imrich Šarközy Mesto Sereď
5. Apríl 2023
Dodatok č. 1
405/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
5. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení veceného brmena
394/2023
0,00 € Energetika Sereď, s.r.o Mesto Sereď
6. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
469/2023
0,00 € Ján Kayser Mesto Sereď
6. Apríl 2023
Zmluva o nájme
470/2023
0,00 € Alžbeta Gálová Mesto Sereď
6. Apríl 2023
Nájomná zmluva
474/2023
0,00 € Pavel Sedlaček Mesto Sereď
6. Apríl 2023
Zmluva o nájme
479/2023
0,00 € Mgr. Dana Krivosudská Mesto Sereď
6. Apríl 2023
Zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie
480/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sereď
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
220/2023
0,00 € Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom Mesto Sereď
12. Apríl 2023
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
450/2023
0,00 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Mesto Sereď