Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
304/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
9. Marec 2023
Nájomná zmluva
308/2023
0,00 € Peter Kucko Mesto Sereď
9. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní
1384/2022
0,00 € Mesto Sereď Obchodná akadémia
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 17/2021
1385/2022
0,00 € Mesto Sereď Neuvedené
10. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č.201 na ul. Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
303/2023
0,00 € Anna Javorová Mesto Sereď
13. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č.5 na ul. Čepeňská 4305/122, Sereď
301/2023
0,00 € Mesto Sereď Mgr. Marianna Krčmáriková
14. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 374/2021
145/2023
0,00 € Mesto Sereď Roman Čmarada
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
292/2023
0,00 € Alžbeta Marikovičová Mesto Sereď
14. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č.1 na ul. Komenského 4747/41A, Sereď
302/2023
0,00 € Mesto Sereď Fridrich Vaškovič
16. Marec 2023
Dohoda č. 23/05/060/84 o poskytnutí prĺspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podl'a § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dop]není niektorých zákonov v z...
351/2023
0,00 € Mesto Sereď Ústredie PSVR
16. Marec 2023
Nájomná zmluva
353/2023
0,00 € Dávid Baša Mesto Sereď
16. Marec 2023
Nájomná zmluva
317/2023
0,00 € Klára Forrová Mesto Sereď
17. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 352/2012 na hrobové miesto č. 1/-/114
284/2023
0,00 € Mária Kleinová Mesto Sereď
21. Marec 2023
Nájomná zmluva
354/2023
0,00 € Roland Hodúr Mesto Sereď
22. Marec 2023
Nájomná zmluva
420/2023
0,00 € Dezider Hilkovič Mesto Sereď
22. Marec 2023
Nájomná zmluva
422/2023
0,00 € Helena Krajčírová Mesto Sereď
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
421/2023
0,00 € Andrea Beličková Mesto Sereď
23. Marec 2023
Zmluva o nájme
434/2023
0,00 € Alžbeta Šimková Mesto Sereď
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
227/2023
0,00 € Oldtimer - Muzeum Sereď Mesto Sereď
27. Marec 2023
Dodatok č. 3
438/2023
0,00 € Marius Pedersen Mesto Sereď