Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č. 1227/2022
254/2023
0,00 € Veronika Ševečková Mesto Sereď
1. Marec 2023
Nájomná zmluva
279/2023
0,00 € Jaroslav Glončák Mesto Sereď
2. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 342/2021
49/2023
0,00 € Mesto Sereď Martina Bazaldua
2. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č. 400/2022
255/2023
0,00 € Marian Benko Mesto Sereď
2. Marec 2023
Neuvedené
221/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sereď
3. Marec 2023
Nájomná zmluva
278/2023
0,00 € Dagmar Galliová Mesto Sereď
3. Marec 2023
Nájomná zmluva
291/2023
0,00 € Gizela Moravčíková Mesto Sereď
3. Marec 2023
Zmluva o zriadení veceného brmena
295/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
6. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu č. 255/2021
259/2023
0,00 € Mária Marková Mesto Sereď
6. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme č. 482/2020
261/2023
0,00 € Martina Račáková Mesto Sereď
6. Marec 2023
Nájomná zmluva
282/2023
0,00 € Dušan Mičáni Mesto Sereď
7. Marec 2023
Nájomná zmluva
281/2023
0,00 € Anton Ambruš Mesto Sereď
7. Marec 2023
Nájomná zmluva
313/2023
0,00 € Ivan Rajkó Mesto Sereď
7. Marec 2023
Nájomná zmluva
314/2023
0,00 € Ivan Rajkó ml. Mesto Sereď
8. Marec 2023
Neuvedené
222/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sereď
8. Marec 2023
Nájomná zmluva
322/2023
0,00 € Anton Hošták Mesto Sereď
8. Marec 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
324/2023
0,00 € Jozef Ambruš Mesto Sereď
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
325/2023
0,00 € Envigeo Group s.r.o. Mesto Sereď
9. Marec 2023
Dodávka elektriny do odberného miesta
275/2023
0,00 € ZSE Energia, a. s. Mesto Sereď
9. Marec 2023
Pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
300/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď