Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Dodatok č.1
219/2023
0,00 € Materská škola Mesto Sereď
16. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č. 253/2021
44/2023
0,00 € Mesto Sereď Marek Masarovič
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 341/2021
46/2023
0,00 € Mesto Sereď Monika Hričovská
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 960/2021
52/2023
0,00 € Mesto Sereď Alžbeta Hojerová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 1228/2022
54/2023
0,00 € Mesto Sereď Anna Mileová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 914/2022
57/2023
0,00 € Mesto Sereď Ľuboš Heršel
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 1233/2022
85/2023
0,00 € Mesto Sereď Renáta Zacharová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 407/2020
66/2023
0,00 € Mesto Sereď Lýdia Božiková
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 772/2022
62/2023
0,00 € Mesto Sereď Alžbeta Vargová
16. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č. 190/2022
61/2023
0,00 € Mesto Sereď Katarína Hadvigerová
16. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č. 191/2022
98/2023
0,00 € Mesto Sereď Andrej Levčík
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 993/2022
99/2023
0,00 € Mesto Sereď Luděk Zápeca
16. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č. 765/2021
100/2023
0,00 € Mesto Sereď Klaudia Brokešová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 766/2021
104/2023
0,00 € Mesto Sereď Rudolf Bilka
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 683/2021
110/2023
0,00 € Mesto Sereď Patrícia Ardelean
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 763/2021
109/2023
0,00 € Mesto Sereď Katarína Balogová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 769/2021
108/2023
0,00 € Mesto Sereď Dana Kalúzová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 770/2021
107/2023
0,00 € Mesto Sereď Helena Štibrányiová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 748/2021
111/2023
0,00 € Mesto Sereď Veronika Marešová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 136/2021
113/2023
0,00 € Mesto Sereď Ľudmila Benková