Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Dohoda o skončení Zmluvy
77/2023
0,00 € CS, s.r.o. Mesto Sereď
31. Január 2023
Dohoda o skončení Zmluvy
78/2023
0,00 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
31. Január 2023
Dohoda o skončení Zmluvy
80/2023
0,00 € Venimex Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
1. Február 2023
Zmluva o výpožičke nebyt. priestorov
168/2023
0,00 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Mesto Sereď
2. Február 2023
Dohoda o skončení Zmluvy
79/2023
0,00 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
2. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s televíznym vysielaním
39/2023
0,00 € RTV KREA s.r.o. Mesto Sereď
6. Február 2023
Rozšírenie distribučnej siete
35/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Sereď
14. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č. 482/2020
70/2023
0,00 € Mesto Sereď Martina Račáková
14. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 525/2020
74/2023
0,00 € Mesto Sereď Fridrich Vaškovič
14. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 483/2020
75/2023
0,00 € Mesto Sereď Jozef Balog
14. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 1234/2022
86/2023
0,00 € Mesto Sereď Štefan Rybanič
14. Február 2023
Dotatok č. 5 k Zmluve o výkone správy č. 529/2016
179/2023
0,00 € Naša domová správa s.r.o. Mesto Sereď
14. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 189/2022
97/2023
0,00 € Mesto Sereď Jarmila Idunková
14. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 1231/2022
87/2023
0,00 € Mesto Sereď Bohuslav Pavlík
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby vzariadeniach krízovej intervencie
226/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Sereď
15. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 405/2020
73/2023
0,00 € Mesto Sereď Anna Javorová
15. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 990/2022
90/2023
0,00 € Mesto Sereď Martin Modrovský
15. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 377/2021
155/2023
0,00 € Mesto Sereď Karin Lukáčová
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 994/2022
92/2023
0,00 € Mesto Sereď Helena Pešková
16. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 1303/2022
167/2023
0,00 € Mesto Sereď Zdenka Krajčovičová