Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Nájom predajnej plochy počas Florafestu
491/2022
0,00 € Mesto Sereď Tradičné špeciality s.r.o.
28. Apríl 2022
Nájom predajnej plochy počas Florafestu
492/2022
0,00 € Mesto Sereď Miroslav Toráč
29. Apríl 2022
Dohoda o skončení
501/2022
0,00 € REBOD SK, a.s. Mesto Sereď
2. Máj 2022
Nájomná zmluva
407/2022
0,00 € Pavel Sedlaček Mesto Sereď
5. Máj 2022
Nájomná zmluva
538/2022
0,00 € Anna Režná Mesto Sereď
9. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
524/2022
0,00 € Mesto Sereď SPP - distribúcia, a.s.
9. Máj 2022
Zmluva o nájme
461/2022
0,00 € Alena Navrátilová Mesto Sereď
9. Máj 2022
Nájomná zmluva
523/2022
0,00 € Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď Mesto Sereď
10. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
550/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Sereď
11. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu č.10 Garbiarska 51/52 v Seredi
526/2022
0,00 € Mesto Sereď Ing. Lenka Kováčová
11. Máj 2022
Zmluva o združenej dotávke elektriny
551/2022
0,00 € ZSE Energia, a. s. Mesto Sereď
11. Máj 2022
Dodatok č,1 k zmluve o nájme bytu č.185/2020
528/2022
0,00 € Mesto Sereď Miroslav Rigo
12. Máj 2022
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
533/2022
0,00 € Marie Komínková Mesto Sereď
12. Máj 2022
Nájomná zmluva
536/2022
0,00 € Thang Doan Xuan Mesto Sereď
12. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
573/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
13. Máj 2022
Dodatok č. 2
547/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 362/2020 uzatvorenej dňa 14.8.2020
588/2022
0,00 € GTIS charging SK s.r.o. Mesto Sereď
18. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu č.18 Čepeňská 4305/123 v Seredi
527/2022
0,00 € Mesto Sereď Ľuboš Piši
18. Máj 2022
Nájomná zmluva
591/2022
0,00 € Dávid Baša Mesto Sereď
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
444/2022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Sereď