Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
EXT_067/2023
0,00 € JRK Slovensko s. r. o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2023
EXT_069/2023
0,00 € Ryba Žilina, spol. s r. o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2023
EXT_070/2023
0,00 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2023
EXT_071/2023
0,00 € Peško & Turner s. r. o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2023
EXT_072/2023
0,00 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
EXT_076/2023
0,00 € SPP Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
EXT_077/2023
0,00 € Torreol s.r.o. Obec Hamuliakovo
2. Október 2023
Zmluva na vývoz a odvoz tekutého komunálneho odpadu
EXT_078/2023
0,00 € Bartaloš Ernest Obec Hamuliakovo
4. Október 2023
Zametsnávateľská zmluva
EXT_079/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Obec Hamuliakovo
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5002890
EXT_080/2023
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Obec Hamuliakovo
5. Október 2023
Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 1510JV017
EXT_081/2023
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Hamuliakovo
10. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
EXT_082/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hamuliakovo
16. Október 2023
Zmluva o práve používania Služby ELWIS
EXT_083/2023
0,00 € JRK Slovensko s. r. o. Obec Hamuliakovo
20. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
EXT_084/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Hamuliakovo
23. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb medzi nižšie uvedenými a podpísanými účastníkmi
EXT_085/2023
0,00 € adsupra s.r.o. Obec Hamuliakovo
13. November 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_090/2023
0,00 € Citrón s. r. o. Obec Hamuliakovo
13. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_091/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
14. November 2023
Rámcová kúpna zmluva POTRAVINY
EXT_092/2023
0,00 € TERNO real estate, s.r.o. Obec Hamuliakovo
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve
EXT_094/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Darovacia zmluva
EXT_095/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Hamuliakovo