Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Zmluva o vypožičaní hnuteľnej veci
EXT_022/2022
0,00 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo
7. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
EXT_024/2022
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
7. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.05.2019
EXT_025/2022
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení verných bremien
INT_027/2022
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení verných bremien
INT_027/2022
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
EXT_028/2022
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
12. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
EXT_030/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
13. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve č. 2022/1410/5361
EXT_032/2022
0,00 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Obec Hamuliakovo
26. August 2022
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_035/2022
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
16. September 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2013
INT_037/2022
0,00 € Lengyel Roland Obec Hamuliakovo
19. September 2022
Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
INT_039/2022
0,00 € Gašková Soňa, JUDr. Obec Hamuliakovo
20. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie 2/022
INT_041/2022
0,00 € Csemadok - základná organizácia Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
26. Október 2022
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_047/2022
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
15. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_048/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
16. November 2022
Zmluva o zrušení predkupného práva k nehnuteľnostiam
EXT_049/2022
0,00 € Némethová Beata Obec Hamuliakovo
2. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2022/330/48
EXT_051/2022
0,00 € Slovenský vodohospod.p.š.p Obec Hamuliakovo
14. December 2022
Dohoda č. 21/03/010/24
EXT_103/2021
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
14. December 2022
Dohoda č. 22/03/010/17
EXT_052/2022
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
9. Január 2023
Zmluva - Dodatok č. 2
EXT_001/2023
0,00 € Usvit pri Dunaji PD Obec Hamuliakovo
26. Január 2023
Zmluva o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti
EXT_003/2023
0,00 € Číslák Miloslav Obec Hamuliakovo