Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_090/2023
0,00 € Citrón s. r. o. Obec Hamuliakovo
13. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_091/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
14. November 2023
Rámcová kúpna zmluva POTRAVINY
EXT_092/2023
0,00 € TERNO real estate, s.r.o. Obec Hamuliakovo
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve
EXT_094/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Darovacia zmluva
EXT_095/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
EXT_096/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Hamuliakovo
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov z 08.09.2017
EXT_098/2023
0,00 € ZOHŽO v odp.hosp. Obec Hamuliakovo
14. December 2023
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_099/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Zmluva - MODERNEOBCE.SK
EXT_101/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve MODERNEOBCE.SK
EXT_102/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
9. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
EXT_001/2024
0,00 € ELEKOS Obec Hamuliakovo
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
EXT_103/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hamuliakovo
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
EXT_002/2024
0,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Dodatok č. 9/2024 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_003/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
EXT_004/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
13. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o súčinnosti
EXT_006/2024
0,00 € OMAPO Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2024TV zo dňa 28.9.2020
EXT_008/2024
0,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
EXT_009/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Obec Hamuliakovo