Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_027/2023
0,00 € BALA park, s.r.o. Obec Hamuliakovo
2. Máj 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
EXT_028/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
15. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_036/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IMPLEA) Obec Hamuliakovo
17. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
INT_038/2023
0,00 € Kránitz Ladislav Obec Hamuliakovo
23. Máj 2023
Zmluva o správe výpočtovej techniky
EXT_041/2023
0,00 € Board sk s.r.o Obec Hamuliakovo
8. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
EXT_043/2023
0,00 € SPP Obec Hamuliakovo
12. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
EXT_045/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Hamuliakovo
19. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
EXT_048/2023
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
27. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
EXT_049/2023
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu zo dňa 09.05.2023
INT_051/2023
0,00 € Elektrárenská a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 17/2620/2003 BVS
EXT_052/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 33/1010/2007 BVS
EXT_053/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 34/1010/2010 BVS
EXT_054/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 42/2620/2003 BVS
EXT_055/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
2. August 2023
Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie dočasného odberateľa
EXT_056/2023
0,00 € Elektrárenská a.s. Obec Hamuliakovo
11. August 2023
Zmluva o dielo
EXT_104/2021
0,00 € Derakat s.r.o. Obec Hamuliakovo
14. August 2023
Zmluva o dielo
EXT_058/2023
0,00 € Derakat s.r.o. Obec Hamuliakovo
21. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. č. 23/18100/0175
EXT_059/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
21. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. č. 23/18100/0176
EXT_060/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
25. August 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 250024652
EXT_061/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo