Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_048/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
16. November 2022
Zmluva o zrušení predkupného práva k nehnuteľnostiam
EXT_049/2022
0,00 € Némethová Beata Obec Hamuliakovo
2. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2022/330/48
EXT_051/2022
0,00 € Slovenský vodohospod.p.š.p Obec Hamuliakovo
14. December 2022
Dohoda č. 21/03/010/24
EXT_103/2021
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
14. December 2022
Dohoda č. 22/03/010/17
EXT_052/2022
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
9. Január 2023
Zmluva - Dodatok č. 2
EXT_001/2023
0,00 € Usvit pri Dunaji PD Obec Hamuliakovo
26. Január 2023
Zmluva o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti
EXT_003/2023
0,00 € Číslák Miloslav Obec Hamuliakovo
26. Január 2023
Dodatok č. 8/2023 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_004/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
8. Február 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.12.2022
EXT_005/2023
0,00 € Mrázová Mária Obec Hamuliakovo
15. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o súčinnosti
EXT_007/2023
0,00 € OMAPO Obec Hamuliakovo
27. Február 2023
Poistná zmluva Biznis Plus
EXT_008/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
7. Marec 2023
Dohoda o zriadení spoločného školského obovdu
INT_013/2023
0,00 € Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo
14. Marec 2023
Zmluva o dielo o poskytovaní služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce
EXT_015/2023
0,00 € ZETACO, s.r.o. Obec Hamuliakovo
17. Marec 2023
Dodatok zmluvy o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti
EXT_016/2023
0,00 € Číslák Miloslav Obec Hamuliakovo
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu zo dňa 20.02.2023
INT_017/2023
0,00 € PA REAL s.r.o. Obec Hamuliakovo
4. Apríl 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
EXT_021/2023
0,00 € Verejná informačná služba, spol. s.r.o. Obec Hamuliakovo
6. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Dodatok č.1
INT_023/2023
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
18. Apríl 2023
Mandátna zmluva
EXT_024/2023
0,00 € ANSVO Bratislava s.r.o. Obec Hamuliakovo
18. Apríl 2023
Mandátna zmluva
EXT_025/2023
0,00 € ANSVO Bratislava s.r.o. Obec Hamuliakovo
21. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.05.2019
EXT_026/2023
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Hamuliakovo