Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-1/2022
2676
7 943,79 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3318
7 845,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.1 Rôzne potraviny
3091
7 554,07 € Ján Machovič EDEN Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Dohoda 24/15/060/42
3986
7 534,44 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00607
3047
7 500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. September 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-6/2022
2881
7 280,00 € Tibor Bélai - Kamenár Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Júl 2023
Zmluva na zabezpečenie prevádzkovania, opravy a údržby verejného osvetlenia v meste Šahy č. OVŽPaRR2-11/2023
3418
7 218,73 € BPELEKTRO, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2023
Z M L U V A o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Ďuricu
3158
7 200,00 € Adam Ďurica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-311-01535
3738
7 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. Jún 2023
Dodatok č. 9 k pZ
3310
6 823,63 € Komunálna poisťovňa a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
3861
6 646,80 € MARO, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-2/2023
3236
6 325,00 € SPIG s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. August 2023
Darovacia zmluva
3527
6 000,00 € Hörnlein k.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-322-02001
3737
6 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. September 2022
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2021
2920
5 926,80 € Design Stuck s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. September 2023
DOHODA
3561
5 800,00 € M-Prod Artist Kft. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Jún 2024
Kúpna zmluva
4130
5 750,00 € Peter Bielik Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 8 Rybie mäso mrazené
3104
5 565,79 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 21.5.2018.
3063
5 419,40 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Október 2023
Mandátna zmluva č. OVŽPaRR2-21/2023
3686
5 100,00 € Ing. Ján Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1