Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2021
2920
5 926,80 € Design Stuck s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. September 2023
DOHODA
3561
5 800,00 € M-Prod Artist Kft. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 8 Rybie mäso mrazené
3104
5 565,79 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 21.5.2018.
3063
5 419,40 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Október 2023
Mandátna zmluva č. OVŽPaRR2-21/2023
3686
5 100,00 € Ing. Ján Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. August 2022
Darovacia zmluva
2861
5 000,00 € Hörnlein k.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01831
3032
5 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3360
5 000,00 € CSEMADOK základná organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3365
5 000,00 € CSEMADOK základná organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
3619
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-01929
3626
5 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Február 2023
Zmluva o umeleckom vystúpení
3129
4 500,00 € Ján Žiak – Agentura September Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-4/2023
3291
4 410,00 € KVANT spol. s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3629
4 200,00 € Auditcon Slovakia s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3773
4 166,52 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena
2656
4 125,00 € Peter Bielik Mesto Šahy
21. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-01535
2996
4 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3317
4 000,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3315
4 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3059
3 677,07 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1