Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY
3576
9 018,30 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. September 2022
Mandátna zmluva
2882
8 450,00 € Alexander Ješko Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-3/2023
3237
8 268,00 € KVANT spol. s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2782
8 000,00 € TJ SAAG ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-322-01979
3740
8 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02187
3739
8 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2956
7 958,24 € Občianske združenie Ipeľ - Hont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Apríl 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-1/2022
2676
7 943,79 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3318
7 845,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.1 Rôzne potraviny
3091
7 554,07 € Ján Machovič EDEN Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00607
3047
7 500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. September 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-6/2022
2881
7 280,00 € Tibor Bélai - Kamenár Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Júl 2023
Zmluva na zabezpečenie prevádzkovania, opravy a údržby verejného osvetlenia v meste Šahy č. OVŽPaRR2-11/2023
3418
7 218,73 € BPELEKTRO, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2023
Z M L U V A o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Ďuricu
3158
7 200,00 € Adam Ďurica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-311-01535
3738
7 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. Jún 2023
Dodatok č. 9 k pZ
3310
6 823,63 € Komunálna poisťovňa a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
3861
6 646,80 € MARO, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-2/2023
3236
6 325,00 € SPIG s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. August 2023
Darovacia zmluva
3527
6 000,00 € Hörnlein k.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-322-02001
3737
6 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1