Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 2 Čerstvé ovocie a zelenina
3092
13 060,50 € PAM fruit s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.4 Mlynské a pekárske výrobky
3096
12 561,72 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 25.10.2023
3979
12 180,81 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
3850
12 103,64 € Základná škola Janka Kráľa Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o službách vo verejnom záujme
3994
11 500,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Jún 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
3392
10 991,37 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Kúpna zmluva
3733
10 800,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
3095
10 612,22 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 7 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
3103
10 561,92 € PARMIDA s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.1 Rôzne potraviny
3090
9 767,17 € Ján Machovič EDEN Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
4193
9 552,00 € Ing. Vojtech Hammersmidt Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 2 Čerstvé ovocie a zelenina
3093
9 452,70 € PAM fruit s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Apríl 2024
Zmluva o vinkulácii
4005
9 332,94 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Apríl 2023
Mandátna zmluva
3230
9 240,00 € HMH Invest spol. s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
2768
9 030,08 € Oľga Husáriková r. Husáriková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY
3576
9 018,30 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. September 2022
Mandátna zmluva
2882
8 450,00 € Alexander Ješko Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-3/2023
3237
8 268,00 € KVANT spol. s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2782
8 000,00 € TJ SAAG ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-322-01979
3740
8 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1