Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Dohoda o urovnaní
3503
18 265,00 € Slovenský cykloklub Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.4 Mlynské a pekárske výrobky
3097
17 533,39 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X266-512-004-006
3477
16 778,25 € Občianske združenie Ipeľ - Hont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3577
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. September 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru č. OVŽPaRR2-1/2022
2896
15 000,00 € Ing. Ján Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
3143
14 688,00 € DigiDay Slovakia s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. November 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-22/2023
3752
14 394,00 € SK-technik s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-X266-512-003-003
3778
14 394,00 € Občianske združenie Ipeľ – Hont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Október 2022
Dodatok č.1_2022
2940
14 323,00 € Mtec Plus Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
3094
13 683,08 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Január 2023
Dodatok č.4
3064
13 500,00 € Arriva Nové Zámky, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 2 Čerstvé ovocie a zelenina
3092
13 060,50 € PAM fruit s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.4 Mlynské a pekárske výrobky
3096
12 561,72 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
3850
12 103,64 € Základná škola Janka Kráľa Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Jún 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
3392
10 991,37 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Kúpna zmluva
3733
10 800,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
3095
10 612,22 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 7 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
3103
10 561,92 € PARMIDA s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.1 Rôzne potraviny
3090
9 767,17 € Ján Machovič EDEN Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 2 Čerstvé ovocie a zelenina
3093
9 452,70 € PAM fruit s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1