Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-10/2023
3409
22 997,75 € B&J S-STAV s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2736
22 000,00 € FK SLOVAN ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3326
22 000,00 € Futbalový klub Slovan Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-2/2022
2739
20 963,99 € Kalixstav, s.r.o Mesto Šahy
14. September 2022
Zmluva o dielo
2907
20 850,46 € Branislav Ižold BARNY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. December 2022
Kúpna zmluva
3039
20 456,33 € Skola.sk s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 7 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
3102
20 238,82 € PARMIDA s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. September 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-11/2023
3587
18 828,84 € NABIMEX, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Február 2024
Kúpna zmluva
3948
18 400,00 € Slovenská republika zastúpená Spojená škola internátna Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. August 2023
Dohoda o urovnaní
3503
18 265,00 € Slovenský cykloklub Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č.4 Mlynské a pekárske výrobky
3097
17 533,39 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X266-512-004-006
3477
16 778,25 € Občianske združenie Ipeľ - Hont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3577
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. September 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru č. OVŽPaRR2-1/2022
2896
15 000,00 € Ing. Ján Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
3143
14 688,00 € DigiDay Slovakia s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. November 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-22/2023
3752
14 394,00 € SK-technik s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD-X266-512-003-003
3778
14 394,00 € Občianske združenie Ipeľ – Hont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Október 2022
Dodatok č.1_2022
2940
14 323,00 € Mtec Plus Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
3094
13 683,08 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Január 2023
Dodatok č.4
3064
13 500,00 € Arriva Nové Zámky, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1