Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2022
Príkazná zmluva
2834
300,00 € Gabriel Vanek Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2876
300,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s VJM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. September 2022
Príkazná zmluva
2914
300,00 € Ing. Pavol Srna Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. December 2022
Príkazná zmluva
3029
300,00 € Ing. Béres Gábor Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. December 2022
Príkazná zmluva
3055
300,00 € PaedDr. Beata Bazalová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Máj 2023
Príkazná zmluva
3288
300,00 € Doc. Mgr.Tóth Anikó, PhD Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Máj 2023
Príkazná zmluva
3287
300,00 € Korina Vinczeová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Máj 2023
Príkazná zmluva
3285
300,00 € Monika Jámborová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3324
300,00 € Združenie maďarských rodičov při ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3371
300,00 € Združenie maď. rodičov pri ZŠ Lajosa Pongrácza – Pongrácz Lajos AI mellett műkődő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. August 2023
Príkazná zmluva
3488
300,00 € Doc. Mgr. Tóth Anikó, PhD. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2023
Príkazná zmluva
3628
300,00 € Hengerič Robert Mesto Šahy, Hl. námestie 1
24. November 2023
Mandátna zmluva
3812
300,00 € OZ Fonograf Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Január 2024
Príkazná zmluva
3910
300,00 € Enyedi Sugárka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4024
300,00 € Základná škola Ladislava Balleka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Máj 2024
Príkazná zmluva
4079
300,00 € Borbás Gergő Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Máj 2024
Príkazná zmluva
4087
300,00 € Štefan Babindák Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Kúpna zmluva
3715
290,00 € Zoltán a Szilvia Zsolnay Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. November 2023
Príkazná zmluva
3777
270,00 € Mezei Johanna Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
3247
261,32 € FMC – dialyzačné služby, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1