Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Príkazná zmluva
2954
350,00 € Forgács Miklós Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. November 2022
Príkazná zmluva
3021
350,00 € Gasparik András Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
3268
350,00 € Borbély György Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Jún 2023
Príkazná zmluva
3389
350,00 € Mária Zelenická Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Júl 2023
Príkazná zmluva
3456
350,00 € Mgr. Edita Szabóová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
4095
350,00 € Borbély György Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
4004
339,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve ZO/2020A13261-1
2763
336,00 € osobnyudaj.sk s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
24. Máj 2024
Zmluva o prepožičaní miesta na hrobku č.01/2024
4101
330,00 € Ing.Ondrej Kučera Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. Október 2023
Poistná zmluva
3682
320,01 € Generali Poisťovňa Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Poistná zmluva č. 4419016792
3878
316,93 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Marec 2023
D o d a t o k č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č.37/11/2007/2
3162
312,96 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Poistná zmluva č. 4419016791
3877
303,07 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
Poistná zmluva
3845
300,75 € Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Máj 2022
Mandátna ZMLUVA
2691
300,00 € zabezpečenie koncertu komorného orchestra Beliczay Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
Príkazná zmluva
2654
300,00 € Viktor Bereznai Mesto Šahy
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2785
300,00 € Spojená škola internátna, F. Rákócziho II., Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2787
300,00 € Združenie maďarských rodičov pri ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2797
300,00 € Základná škola Janka Kráľa Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2812
300,00 € Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1