Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4020
500,00 € 27. Skautský zbor „Szent Imre“, Šahy, - 27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Marec 2023
Z M L U V A o spolupráci
3166
480,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Marec 2024
Mandátna zmluva služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti č. DT88-MKB-DPO-001-2024
3953
456,00 € DigiTech88 s. r. o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. Október 2022
Príkazná zmluva
2966
450,00 € Ing. Ladislav Konkoly Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Apríl 2023
Príkazná zmluva
3220
450,00 € Gábor Lilia Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Apríl 2023
Príkazná zmluva
3219
450,00 € Dávid Lilia Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Máj 2023
Mandátna zmluva
3269
450,00 € OZ FolkHont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. September 2023
Príkazná zmluva
3579
450,00 € Jozef Krištof Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3606
450,00 € Máté Csáky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3609
450,00 € Nagy Lajos Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
3985
440,00 € Klára Agárdiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Apríl 2022
Poistná zmluva
2679
413,59 € Komunálna poisťovňa a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
2721
400,00 € Jaroslav Bartoš Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2837
400,00 € REFLEX24 – Pohronie a Poiplie-Garam és Ipoly mente Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. August 2022
Príkazná zmluva
2840
400,00 € František Hengerič Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. August 2022
Mandátna ZMLUVA
2871
400,00 € Vident Et Audiunt - občianske združenie Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. September 2022
Mandátna zmluva
2897
400,00 € Roman Mihálka – slobodný umelec Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. September 2022
Mandátna ZMLUVA
2898
400,00 € Roman Mihálka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. September 2022
Mandátna ZMLUVA
2898
400,00 € Roman Mihálka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2022
Príkazná zmluva
2999
400,00 € Gabriel Vanek Mesto Šahy, Hl. námestie 1