Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2842
600,00 € Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď. Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
11. September 2022
Príkazná zmluva
2895
600,00 € Enyed Sugárka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. Október 2022
Zmluva o spolupráci
2960
600,00 € Slovak Telekom, a.s, Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. December 2022
Z M L U V A o poskytovaní právnych služieb
3023
600,00 € Nagy & Nagy s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. December 2022
ZMLUVA č. 2/2022/OSaO-695/2022
3052
600,00 € Občianske združenie DOS Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Máj 2023
Príkazná zmluva
3272
600,00 € Mgr. Lucia Bujnová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3351
600,00 € Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola SNP 4 , Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3368
600,00 € Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Júl 2023
Príkazná zmluva
3463
600,00 € Gabriel Vanek Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. August 2023
Príkazná zmluva
3537
600,00 € Gabriel Vanek Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3599
600,00 € OZ-Árgyélus-Árgyélus Polg. Társulás Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. December 2023
Príkazná zmluva
3821
600,00 € PaedDr. Beata Bazalová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Marec 2024
Mandátna zmluva
3963
600,00 € Mgr. Zuzana Tubaová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4023
600,00 € Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola SNP 4 , Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4032
600,00 € Združenie maďarských rodičov při ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4056
600,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 22, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4086
600,00 € Združenie Lajosa Pongrácza Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu
3847
596,00 € HOLLMEX, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
Kúpna zmluva
2655
572,00 € Ľudovít Karvai Mesto Šahy
6. Jún 2022
Mandátna ZMLUVA
2731
550,00 € OZ-Árgyélus-Árgyélus Polg. Társulás Mesto Šahy, Hl. námestie 1