Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3564
700,00 € OZ FolkHont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. September 2023
Príkazná zmluva
3572
700,00 € Tibor Kiss Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. December 2023
Poistná zmluva
3846
684,26 € Komunálna poisťovňa, a.s Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
3665
682,56 € Západoslovenská distribučná Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2023
Zmluva o nájme urnového miesta
3159
660,00 € Alžbeta Balázsová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2783
650,00 € 27. skautský zbor „Szent Imre“, Šahy -27.sz. Szent Imre Cserkészcsapat, Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 5 Mrazené výrobky
3099
618,10 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Jún 2022
Mandátna ZMLUVA
2738
600,00 € Diamond Music Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Júl 2022
Mandátna ZMLUVA
2813
600,00 € Felszeghy Tibor – Fabula Bábszínház Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. August 2022
Príkazná zmluva
2825
600,00 € Alexander Korček Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2842
600,00 € Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď. Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
11. September 2022
Príkazná zmluva
2895
600,00 € Enyed Sugárka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. Október 2022
Zmluva o spolupráci
2960
600,00 € Slovak Telekom, a.s, Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. December 2022
Z M L U V A o poskytovaní právnych služieb
3023
600,00 € Nagy & Nagy s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. December 2022
ZMLUVA č. 2/2022/OSaO-695/2022
3052
600,00 € Občianske združenie DOS Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Máj 2023
Príkazná zmluva
3272
600,00 € Mgr. Lucia Bujnová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3351
600,00 € Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola SNP 4 , Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3368
600,00 € Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Júl 2023
Príkazná zmluva
3463
600,00 € Gabriel Vanek Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. August 2023
Príkazná zmluva
3537
600,00 € Gabriel Vanek Mesto Šahy, Hl. námestie 1