Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Dodatok č.3
2699
890,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Máj 2022
Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. z.č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka
2688
860,00 € Mária Plevová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Február 2024
Kúpna zmluva
3945
860,00 € Peter Balázs, RNDr., rod. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Júl 2023
ZMLUVA o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku,
3424
856,08 € Poľnohospodárske družstvo “Družba” so sídlom v Tupej Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. August 2022
Mandátna ZMLUVA
2862
850,00 € OZ Mladý Kráľovský Chlmec – Fiatal Királyhelmec Polgári Társulás Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3367
850,00 € Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Máj 2023
Príkazná zmluva
3271
840,00 € Kuti János László Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1/2022
3221
825,00 € Hospitale s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2023
Dohoda
3630
821,28 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 5 Mrazené výrobky
3098
818,97 € Katarína Orbánová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2925
800,00 € Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3328
800,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakkőzépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3323
800,00 € Združenie maďarských rodičov při ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3610
800,00 € Banda Pál Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Október 2023
Príkazná zmluva
3714
800,00 € Jozef Kazán Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve
2678
721,00 € Arriva Nové Zámky, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Júl 2023
Mandátna zmluva
3461
720,00 € Endorfin Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Február 2023
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE
3127
700,00 € MD PRODUCTION s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
3180
700,00 € Oskar Rusnák Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Júl 2023
Príkazná zmluva
3462
700,00 € Kaszmán-Saróka Liliána Mesto Šahy, Hl. námestie 1