Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Príkazná zmluva
3775
1 275,00 € Hengerič Robert Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2796
1 200,00 € športovo strelecký klub ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-214-01024
3076
1 200,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3332
1 200,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 22, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3364
1 200,00 € Kristián Velebný Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. August 2023
Mandátna zmluva
3475
1 200,00 € BARBAN o.z. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. November 2023
Príkazná zmluva
3779
1 200,00 € zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku uzatvorenej medzi MAS Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
ZMLUVA č. 2/2023/OSaO-33/2023
3880
1 200,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE DOS Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Marec 2024
Dohoda č. 24/15/054/7
3972
1 186,92 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. OVŽPaEE2-15/2021
3058
1 150,00 € BPELEKTRO, .r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve
2800
1 100,00 € Ing. Alexander Reško Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-331-01481
2998
1 100,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. December 2022
ZMLUVA č. 1/2022/OSaO-491/2022
3051
1 100,00 € Senior Garden, n.o Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3366
1 100,00 € Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie v Šahách Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
DOHODA
3596
1 100,00 € B.Tóth László Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2941
1 080,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 6 Vajcia
3101
1 061,28 € PAM fruit s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2022
ZMLUVA O REKLAME
2771
1 000,00 € FIN.M.O.S., a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2784
1 000,00 € 27. skautský zbor „Szent Imre“, Šahy -27.sz. Szent Imre Cserkészcsapat, Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2781
1 000,00 € Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1