Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3517
1 500,00 € Základná Organizácia Csemadok Tešmák Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. August 2023
Mandátna zmluva
3525
1 500,00 € FORMÁS O.Z. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-214-00481
3625
1 500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3316
1 425,00 € Občianske združenie CHARITAS SAAG Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2927
1 400,00 € Základná Organizácia Csemadok Tešmák Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2769
1 335,00 € Občianske združenie CHARITAS SAAG Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Časť č. 6 Vajcia
3100
1 330,56 € PAM fruit s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. September 2022
Príkazná zmluva
2893
1 300,00 € Jozef Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3349
1 300,00 € 27. Skautský zbor „Szent Imre“, Šahy, - 27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3362
1 300,00 € 27. skautský zbor „Szent Imre“, Šahy – 27. sz. Szent Imre cserkészcsapat Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. September 2023
Príkazná zmluva
3562
1 300,00 € Patrik Fehér Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. November 2023
Príkazná zmluva
3775
1 275,00 € Hengerič Robert Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2796
1 200,00 € športovo strelecký klub ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-214-01024
3076
1 200,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3332
1 200,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 22, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3364
1 200,00 € Kristián Velebný Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. August 2023
Mandátna zmluva
3475
1 200,00 € BARBAN o.z. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. November 2023
Príkazná zmluva
3779
1 200,00 € zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku uzatvorenej medzi MAS Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
ZMLUVA č. 2/2023/OSaO-33/2023
3880
1 200,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE DOS Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. OVŽPaEE2-15/2021
3058
1 150,00 € BPELEKTRO, .r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1