Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Zmluva o inzercii
15/2023
43,20 € Reion press s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
19. Jún 2023
Cestovné poistenie
14/2023
5,40 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
6. Február 2024
Cestovné poistenie
5/2024
5,40 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Júl 2024
Cestovné poistenie
9/2024
5,40 € Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
17. August 2023
Cestovné poistenie
16/2023
3,60 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
18. Apríl 2023
Cestovné poistenie
12/2023
3,46 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
19. Apríl 2022
Cestovné poistenie
6/2022
1,96 € Alianz- Slovenská poisťovňa a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
8/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte
7/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
9/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2022
0,00 € Patrícia Paučová Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 020 MPC NP PoP2 SŠ 057
15/2022
0,00 € Metodicko - predagogické centrum Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
22. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
17/2022
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
1. August 2022
Zmluva o inzercii
18/2022
0,00 € Regionpress, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
25. August 2022
Zmluva o odbere stravy - obedov
20/2022
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
23. September 2022
Zmlua o zápožičke k software SPED
21/2022
0,00 € APK software s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
23/2022
0,00 € Marius Pedersen Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
24/2022
0,00 € Magna Energa a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
1/2023
0,00 € zdravotka- PZS. s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
24. Január 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
4/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen