Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Rezervačná zmluva č. 40/2022/R
40/2022/R
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s.r.o.
4. Máj 2022
Rezervačná zmluva č. 41/2022/R
41/2022/R
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s.r.o.
16. Jún 2022
Rezervačná zmluva č. 55/2022/R na rezerváciu termínu 12.09.-18.09.2022 na usporiadanie predstavenia "Cirque du Soleil - Corteo"
55/2022/R
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s.r.o.
21. Jún 2022
Dohoda č. 63/2022/P o ukončení Rezervačnej zmluvy č. 237/2019/R
63/2022/P
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy L - PEGAS s.r.o.
8. August 2022
Dohoda č. 65/2022/R o ukončení Rezervačnej zmluvy č. 2/2022/R
65/2022/R
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy NERUDA PRODUCTION s.r.o.
10. Október 2022
Dohoda č. 124/2022/N o ukončení Rezervačnej zmluvy č. 13/2022 zo dňa 03.03.2022
124/2022/N
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SILVI Production s.r.o.
27. Október 2022
Rezervačná zmluva č. 97/2022/R
97/2022/R
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Marketing SZĽH, spol. s r.o.
28. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní
7/2024/N
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Danylo Gorbunov
11. Máj 2023
Nájomná zmluva
60/2023/N
2 480,60 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme
50/2024/T
2 572,00 € CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
23. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 046/2022/S
046/2022/S
2 626,08 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy IUVENTA AQUATIX, o. z.
12. Január 2023
Dodatok č. 30/149/2022/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
30/149/2022/O
2 646,25 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
12. Júl 2023
Nájomná zmluva
107/2023/N
3 060,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hasky group, s.r.o.
10. Máj 2023
Nájomná zmluva
59/2023/N
3 071,47 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RAJO s.r.o.
9. November 2023
Poistná zmluva
151/2023/E
3 189,60 € Union poisťovňa, a. s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZOS/280/2024/BVS
3 240,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 37/2022/N
37/2022/N
3 300,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Silvia Ceraulo
9. Máj 2024
Nájomná zmluva
55/2024/N
3 399,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada
20. Február 2024
Zmluva o mediálnej spolupráci
16/2024/M
3 426,78 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. September 2022
Nájomná zmluva č. 101/2022/S
101/2022/S
3 618,32 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Plavecký klub ORCA SPORT