Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
39/2024/M
1,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
35/2024/M
50,00 € Blissberg s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
36/2024/M
50,00 € Food Lab s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_043
NM22_043
100,00 € Nadácia Pontis Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
27. Február 2024
Poistná zmluva
19/2024/M
100,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 147/2022/S
147/2022/S
118,80 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
23. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 94/2022/S
94/2022/S
120,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Sportmedia, s. r. o.
11. Apríl 2022
Dodatok č. 3/27/2022/N k Nájomnej zmluve č. 107/2020//N zo dňa 30.07.2020
3/27/2022/N
151,80 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Jumping Joe
8. December 2022
Nájomná zmluva č. 154/2022/S
154/2022/S
198,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
20. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
85/2023
199,00 € Ing. Robert Witkovský Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva
54/2023/N
204,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Allplan Slovensko s.r.o.
15. November 2022
Dodatok č. 5/138/2022/N k Nájomnej zmluve č. 21/2007 zo dňa 02.04.2007
5/138/2022/N
239,13 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy NUBIUM, s.r.o.
21. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
79/2022/T
240,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. September 2023
Nájomná zmluva
124/2023/N
240,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Sportmedia, s. r. o.
23. August 2023
Nájomná zmluva
119/2023/N
273,42 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ľuboš Šesták - Paddleboarduj
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností
82/2023/M
300,00 € Nadácia Pontis Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme č. 102/2022/S
102/2022/S
300,44 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Veslársky klub Slávia STU
11. September 2023
Nájomná zmluva
131/2023/N
300,44 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Veslársky klub Slávia STU
14. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 032/2022/S
032/2022/S
320,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 036/2022/S
036/2022/S
320,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.