Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy č. 110/2023/R zo dňa 19.09.2023
1/153/2023/R
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
4. December 2023
Dohoda o spolupráci
155/2023/M
0,00 € BE COOL, s. r. o.; MADWIRE, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. December 2023
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
162/2023/T
0,00 € Lindström, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o odvoze a likvidácii odpadu
7/164/2023/T
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. December 2023
Dodatok č. 1/169/2023/S k Zmluve o spolupráci č. 84/2023/S zo dňa 07.06.2023
1/169/2023/S
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Up Déjeuner, s.r.o.
20. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci zo dňa 30.06.2015
Dodatok č. 13/143/2023/S k Zmluve o spolupráci zo dňa 30.06.2015
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Benefit Systems Slovakia s.r.o.
19. Február 2024
Dodatok č. 2/11/2024/E k Zmluve o poskytovaní služieb č. 82/2022/E zo dňa 22.08.2022
2/11/2024/E
0,00 € PURITY of LIFE services s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. Február 2024
Dohoda o spolupráci
12/2024/M
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
28. Február 2024
Zmluva "Športová infraštruktúra Harmincova" č. MAGBO2400025
20/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
28. Február 2024
Zmluva "Plaváreň Pasienky" č. MAGBO2400024
21/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
32/2024/M
0,00 € AUTOPOLIS, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci
4/2024/M
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor; Slovenský atletický zväz; BE COOL, s.r.o.; MADWIRE, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí vecného daru
38/2024/M
0,00 € Qpharma s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Zmluva o nepravidelnej doprave
40/2024/M
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
24. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy
1/44/2024/R
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský stolnotenisový zväz
26. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 17/2013
52/2024/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Dušan Šoltés
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
59/2024/M
0,00 € Slovenská asociácia campingu a caravaningu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
20. December 2023
Zmluva o spolupráci
170/2023/M
1,00 € Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
39/2024/M
1,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
35/2024/M
50,00 € Blissberg s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy