Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
ZMLUVA O NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE
38/2023/M
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci č. 100-2023
46/2023/M
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
48/2023/M
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci
49/2023/M
0,00 € Slovenská olympijská marketingová, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
25. Apríl 2023
Dohoda upravujúca vzájomné práva a povinnosti v nadväznosti na výpovede Nájomných zmlúv č. 62/2006 a č. 63/2006 zo dňa 29.11.2006
57/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy INTERCAMP s.r.o.
18. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nájme pozemku
3/68/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Miroslav Hukel, PhD.
1. Jún 2023
Dodatok č. 12/73/2023/S k Zmluve o spolupráci
12/73/2023/S
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Benefit Systems Slovakia s.r.o.
9. Jún 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 59/2023/N zo dňa 10.05.2023
81/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RAJO s.r.o.
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
84/2023/S
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Up Déjeuner, s.r.o.
29. Jún 2023
Dohoda o pristúpení k Rámcovej zmluve
Dohoda o pristúpení k RZ
0,00 € DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Júl 2023
Nájomná zmluva
105/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Miroslav Hukel, PhD.
6. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme pozemku č. 67/2022/N
106/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Miroslav Hukel, PhD.
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
129/2023/T
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. September 2023
Dodatok č. 1/125/2023/N k Nájomnej zmluve č. 116/2023/N zo dňa 05.09.2023
1/125/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Zväz potápačov Slovenska
8. September 2023
Dodatok č. 1/123/2023/E k Zmluve o poskytovaní služieb č. 82/2022/E zo dňa 22.08.2022
1/123/2023/E
0,00 € PURITY of LIFE services s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
18. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5100000507
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
26. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
135/2023/T
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2. Október 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 162/2020 zo dňa 30.11.2020
137/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Fond na podporu športu
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 89/2021/T
1/139/2023/T
0,00 € Ernest Sojka Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
152/2023/T
0,00 € G&E Trading, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy