Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní
168/2023/N
17 966,87 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Marián Bohunský
7. November 2022
Zmluva o dielo č. 120/2022/T
120/2022/T
18 840,00 € MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. September 2022
Nájomná zmluva č. 92/2022/P
92/2022/P
19 540,60 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský krasokorčuliarsky zväz
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
90/2023/N
20 857,60 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský krasokorčuliarsky zväz
21. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 62/2022/PR
62/2022/PR
24 105,60 € FIRE SECURITY s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
22. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 62/2022/PR
62/2022/PR
24 105,60 € FIRE SECURITY s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
15/2023/E
24 241,80 € DONAUCHEM s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
93/2023/P
25 680,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy JK Event s.r.o.
26. September 2023
Nájomná zmluva
121/2023/P
25 920,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy JK Event s.r.o.
17. Október 2022
Dodatok č. 29/122/2022/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
29/122/2022/O
26 280,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 3/2024/T
3/2024/T
27 072,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
25. Máj 2023
Nájomná zmluva
72/2023/N
27 960,24 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RAMINI s.r.o.
3. Apríl 2023
Zmluva o partnerstve
24/2023/M
28 000,00 € Heineken Slovensko, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. December 2023
Nájomná zmluva
141/2023/P
29 014,82 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy WORLD ON ICE s.r.o.
5. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 38/2022/P
38/2022/P
30 100,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
32/2023/T
30 540,00 € VORTECH s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
22. August 2022
Nájomná zmluva č. 89/2022/P
89/2022/P
30 866,52 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy KULTURISE s.r.o.
27. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 50/2022/P
50/2022/P
32 100,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s.r.o.
31. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
009/2023
32 980,07 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy M - GASTRO s. r. o.
10. Máj 2023
Mandátna zmluva
64/2023/PR
33 165,00 € Daniel Miša - Willstorm Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy