Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
53/2024/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Agentúra AMADEUS, s.r.o.
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
22/2023/M
6 225,60 € TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
78/2024/N
6 309,92 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
18. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
25/2024/M
6 333,77 € TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. Jún 2023
Nájomná zmluva
94/2023/N
6 616,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Kuličkoví zmrzlinári, s.r.o.
7. Október 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 107/2022/M
107/2022/M
6 672,98 € Skycombo, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
147/2023/E
6 840,00 € VELOX, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
150/2022/E
7 200,00 € VELOX, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
20. December 2022
Zmluva o dielo č.161/2022/PR
161/2022/PR
8 000,00 € AQUASECO s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. Jún 2023
Nájomná zmluva
87/2023/N
8 051,52 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEO catering, s.r.o.
28. Apríl 2022
Dodatok č. 26/39/2022/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 1.3.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
26/39/2022/O
8 212,50 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a.s.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
75/2024/N
8 383,20 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEO catering, s.r.o.
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva
46/2024/N
9 960,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Sevent, s.r.o.
9. Apríl 2024
Servisná zmluva č. SLU20240072
34/2024/T
9 999,00 € T R I T O N spol. s r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo
39/2023/T
11 004,00 € Branislav Hromkovič s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
29. Jún 2023
Nájomná zmluva HIP HOP ŽIJE 2023
HIP HOP ŽIJE 2023
11 100,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy StarMusic production s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
37/2024/M
13 200,00 € KMV BEV SK s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. Máj 2022
Dodatok č. 27/46/2022/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
27/46/2022/O
13 687,50 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a.s.
16. December 2022
Poistná zmluva
156/2022/E
14 910,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 29/2022/T
29/2022/T
15 350,00 € Ing.arch. Ján Katuščák - autorizovaný architekt Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy