Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
121/2022/M
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci
126/2022/M
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci
118/2022/M
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17. Október 2022
Dodatok č. 1/132/2022/M k Zmluve o nájme pozemku č. 107/2022/M zo dňa 7.10.2022
1/132/2022/M
0,00 € Skycombo, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. Október 2022
Dohoda č. 115/2022/N o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16.04.2012
115/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský zväz ľadového hokeja
3. November 2022
Zmluva o zriadení bežného účtu k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných služieb
139/2022
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
139/2022/T
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
9. November 2022
Zmluva o výpožičke
140/2022
0,00 € Pavol Múdry Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. November 2022
Dohoda č. 142/2022/E o pristúpení k Rámcovej dohode
142/2022/E
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. November 2022
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov č. 143/2022/E
143/2022/E
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 127/2022/N
127/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HC SLOVAN Bratislava, a. s.
23. November 2022
Zmluva o nájme č. 128/2022/N
128/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HC SLOVAN Bratislava - mládež
5. December 2022
Zmluva o zriadení bežného účtu k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných služieb
152/2022/E
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
5. December 2022
Zmluva o zverejnení údajov o transparentnom účte
153/2022/E
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
162/2022/T
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. December 2022
Dodatok č. 1/157/2022/E k Poistnej zmluve č. 155/2022/E zo dňa 16.12.2022
1/157/2022/E
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. December 2022
Dodatok č. 1/158/2022/E k Poistnej zmluve č. 156/2022/E zo dňa 16.12.2022
1/158/2022/E
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
10. Január 2023
Zmluva o spolupráci č. 1/2023
1/2023
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Atikim spol. s r.o.
27. Január 2023
Dodatok č. 1/008/2023 k Nájomnej zmluve č. 48/2021/N zo dňa 28.05.2021
1/008/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Black Rose, s.r.o.
13. Február 2023
Príloha č. 1 Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 00179663/1/21
CRZ-7505943
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy