Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva VP24/00315/014
118/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva VP24/00315/015
119/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
21. Jún 2024
Hromadná licenčnáá zmluva VP/24/00315/016
120/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
21. Jún 2024
Zmluva o kurátorstve výstavy č. 158/6/2024
121/2024
200,00 € Ľudovít Petránsky Mestské kultúrne centrum
11. Jún 2024
Hromadná licenčnám zmluva č.VP/24/00315/013
117/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 143/6/2024
115/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Bonbonniere, s.r.o.
10. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.139/5/2024
116/2024
42,00 € Mestské kultúrne centrum Jakub Kmeť
6. Jún 2024
Zmluva o pripojení služba Internet
112/2024
0,00 € DATAGRAM, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
6. Jún 2024
Slovgram - zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015Z.z.
113/2024
0,00 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamova Mestské kultúrne centrum
6. Jún 2024
Zmluva o kártkodobom nájme nebytových priestorov č. 134/5/2024
114/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Matúš Jurčík
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 126/5/2024
102/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Výkup drahých kovov SK s. r. o.
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 127/5/2024
103/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum CD Karolko s.r.o.
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.128/5/2024
104/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Emma production
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 130/5/2024
105/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci
4. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorof č.131/5/2024
106/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Radka Šturmová Salejová
4. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 132/5/2024
107/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Nadežda Kvasňovská
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 136/5/2024
110/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Divadelný súbor FĽOČ, o.z
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 135/5/2024
109/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Ľudovít Moder
4. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 133/5/2024
108/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Patrik Paloncy
4. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 137/5/2024
111/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum Bc. Martina Vašková - Agnes.tvorí