Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/1/2024
20/2024
780,00 € Mestské kultúrne centrum Divadelné centrum Martin
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/1/2024
21/2024
780,00 € Mestské kultúrne centrum Divadelné centrum Martin
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 24/1/2024
22/2024
120,00 € Mestské kultúrne centrum Radka Šturmová Salejová
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 27/1/2024
25/2024
80,00 € Mestské kultúrne centrum Patrik Paloncy
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 26/1/2024
24/2024
70,00 € Mestské kultúrne centrum Bc. Martina Vašková - Agnes.tvorí
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 25/1/2024
23/2024
65,00 € Mestské kultúrne centrum Nadežda Kvasňovská
2. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/1/2024
26/2024
36,00 € Mestské kultúrne centrum Ľudovít Moder
2. Február 2024
Zmluva o sprostredkovaní koncertu č. 20/1/2024
29/2024
0,00 € L art agency, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
23. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu č. 210/10/2023
225/2023
0,00 € Z malého Ríma o.z. Mestské kultúrne centrum
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z fin. prostriedkov Audiovizuálneho fondu č. AVF316/2023-1/2.3
148/2023
2 250,00 € Audiovizuálny fond Mestské kultúrne centrum
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného predstavenia či iného umeleckého predstavenia č. 22/1/2024
13/2024
0,00 € Mestské divadlo Trenčín, o.z. Mestské kultúrne centrum
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/1/2024
14/2024
65,58 € Mestské kultúrne centrum Samé ucho
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 12/1/2024
15/2024
212,50 € Mestské kultúrne centrum Základná umelecká škola
22. Január 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 278/12/2023
224/2023
0,00 € Divadlo komédie Mestské kultúrne centrum
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu č. 16/1/2024
16/2024
0,00 € Z malého Ríma o.z. Mestské kultúrne centrum
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160117
47/2022
1 800,00 € Mestské kultúrne centrum Nadácia ZSE
17. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 263/12/2023
220/2023
540,00 € Mestské kultúrne centrum corneille s. r. o.
17. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/55562/009
45/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
17. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní účtovníckych služieb
221/2023
0,00 € RENEPSS, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb
222/2023
0,00 € Renáta Pavlíková Mestské kultúrne centrum