Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 6/1/2024
5/2024
63,00 € Mestské kultúrne centrum Brian Brestovanský
10. Január 2024
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Zákona č. 513/1991 č. 8/1/2024
6/2024
0,00 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci Mestské kultúrne centrum
10. Január 2024
Zmluva o servisnej službe
40/2022
0,00 € CWS Slovensko, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
10. Január 2024
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 03/14072022/032
41/2022
0,00 € Z+M servis a.s. Mestské kultúrne centrum
10. Január 2024
Zmluva o servise a údržbe (CCTV)
42/2022
0,00 € Miroslav Hulvan-MH ALARMS Mestské kultúrne centrum
9. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 230/11/2023
202/2023
0,00 € OZ CESTOU NECESTOU Mestské kultúrne centrum
9. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 274/12/2023
205/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum Radka Šturmová Salejová
9. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/TRHOVÉHO MIESTA č. 289/12/2023
206/2023
200,00 € Mestské kultúrne centrum Štefan Balázs
9. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/TRHOVÉHO MIESTA č. 309/12/2023
207/2023
300,00 € Mestské kultúrne centrum Štefan Balázs
9. Január 2024
Zmluva o náíjme nebytových priestorov č. 277/12/2023
208/2023
24,00 € Mestské kultúrne centrum Brian Brestovanský
9. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 208/10/2023
209/2023
80,00 € Mestské kultúrne centrum Patrik Paloncy
9. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 207/10/2023
210/2023
70,00 € Mestské kultúrne centrum Bc. Martina Vašková - Agnes.tvorí
8. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 221/11/2023
200/2023
480,00 € Mestské kultúrne centrum tamika s.r.o.
8. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 275/12/2023
201/2023
0,00 € Citrón, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
4. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 285/12/2023
179/2023
2 300,00 € Mestské kultúrne centrum Gaslo Trans s.r.o.
4. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 286/12/2023
180/2023
2 300,00 € Mestské kultúrne centrum Tradičné špeciality s.r.o.
4. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 287/12/2023
181/2023
1 550,00 € Mestské kultúrne centrum Miriama Števková M-Luxury
4. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 288/12/2023
182/2023
1 250,00 € Mestské kultúrne centrum Klaudius Németh KONZUM
4. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 289/12/2023
183/2023
200,00 € Mestské kultúrne centrum Štefan Balázs
4. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU/ TRHOVÉHO MIESTA č. 290/12/2023
184/2023
250,00 € Mestské kultúrne centrum Kikiz s.r.o.