Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 4 m2
00008/2024/GYMTU/NZ
75,00 € Jarmila Tabačíková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
22. Máj 2024
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00007/2024/GYMTU/NZ
190,50 € Lucia Comorková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
6. Máj 2024
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00006/2024/GYMTU/NZ
57,15 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva na nebytový priestor o výmere 76 m2
00005/2024/GYMTU/NZ
135,20 € Petra Staníková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
12. Apríl 2024
Darovacia zmluva poskytnutie nepeňažného daru - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
00001/2024/GYMTU/OZ
1 096,10 € Občianske združenie pri Gymnáziu Turzovka Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
26. Marec 2024
Nájomná zmluva na nebytový priestor o výmere 76 m2
00004/2024/GYMTU/NZ
26,00 € Petra Staníková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
5. Marec 2024
Nájomná zmluva na nebytový priestor o výmere 76 m2
00001/2024/GYMTU/NZ
221,00 € Bibiana Comorková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
5. Marec 2024
Nájomná zmluva na nebytový priestor o výmere 76 m2
00003/2024/GYMTU/NZ
257,40 € Ing. Filip Čuboň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
5. Marec 2024
Nájomná zmluva na nebytový priestor o výmere 76 m2
00002/2024/GYMTU/NZ
223,60 € Mgr. Rudolf Badžgoň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
13. Február 2024
odber tovaru z prevádzkových jednotiek COOP Jendoty č. predajne 16-026 Turzovka Stred
Kúpna zmluva č. 27/2023
0,00 € COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Gymnázium, Ľ. Štúra 35 ,023 54 Turzovka
15. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva 5101568398
5101568398
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
19. December 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00010/2023/GYMTU/NZ
254,00 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí preddavku 2023
Zmluva 2023
350,00 € Nadační fond Gaudeamus Gymnázium,Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
28. September 2023
všetky druhy pedagogických praxi študentov FHV UNIZA a súhlas s participáciou na projektoch FHV UNIZA a disemináciou poznatkov z výskumov projektových aktivít FHV UNIZA
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 4/2023
0,00 € Žilinská univerzita Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
28. September 2023
cena za dodávku elektriny pre kalendárny rok 2024
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe rámcovej dohody č. 1205/2022/OSMaI/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
21. September 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00009/2023/GYMTU/NZ
139,70 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
12. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb
Zmluva
0,00 € Centrum pre deti a rodiny, Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka
6. September 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2
00008/2023/GYMTU/NZ
44,45 € Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_151 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_151
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Gymnázium
17. Júl 2023
Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 4 m2
00007/2023/GYMTU/NZ
67,50 € Jarmila Tabačíková Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka